Ülemaailmne neerupäev 2024 – terved neerud kõigile!

 
Krooniline neeruhaigus puudutab hinnanguliselt 850 miljonit inimest üle maakera.
Selleks et pöörata haiguse olemusele tähelepanu, tähistatakse ülemaailmset
neerupäeva igal aastal märtsikuu teisel neljapäeval. Sellel aastal toimub neerupäev 14.
märtsil 2024.
Teadmiste paranemine kroonilisest neeruhaigusest on parandanud haiguse
ennetamist ning toonud võimaluse tüsistuste kujunemist pidurdada. Kroonilise
neeruhaiguse ravivõimaluste laienemine (sh uued ravimid) annab võimaluse
parandada või säilitada elukvaliteeti. Ülemaailmne neerupäev paneb sel aastal
fookusesse uute ravivõimaluste ja kvalifitseeritud arstiabi tagamise kõigis piirkondades
ning mitmendat aastat on juhtlauseks “terved neerud kõigile ja kõikjal”.
Kroonilise neeruhaiguse varajane diagnoosimine ning parimad tõenduspõhised
ravivõtted ja patsiendikesksus on abiks parima tulemuse saavutamiseks. Patsientide
ning ühiskonna teadlikkuse parandamine võimestab õigeaegset diagnoosimist ning
vajalikku ravi ning, mis kõige olulisem, parandab tervisekäitumist, ravisoostumust ning
ühiskonna toetust tugivõrgustiku loomisel.